Skip to main content

Temel Perde Isı Yalıtımı


Temel perde ısı yalıtımı, izolasyonun temelden başlaması gerektiğinin en güzel kanıtıdır. Bir binanın ısı ve ses yalıtımı konusunda yeterli duruma gelmesi, temelden çatıya kadar yalıtımın sağlanması ile mümkün olmaktadır. Bu yüzden inşaat aşamasında iyi uygulamalar ile izolasyonun tamam hale getirilmesi önemlidir.

Temel perde beton, bir binanın iskeleti olarak görev yaptığı için, hem sağlam olmalı hem de yalıtımı yapılarak işlevselliği arttırılmalıdır. Temellerin binanın yer altındaki bölümü olduğu düşünülürse, yerin düşük ısısının binayı etkilememesi açısından temel perde ısı yalıtımı yapılması kanuni de bir gerekliliktir.

Yalıtımsız bir temel perde betonun zamanlar su alması ve ısı konusunda yetersiz kalması, günümüz inşaat teknolojilerinin çare bulamadığı kronik sorunlardan biri haline gelmiştir. Ancak iyi bir yalıtım ile ömrü ve dayanıklılığı uzatılan perde betonların, binanın sağlığı açısından da önemi büyüktür.

Perde Duvar İzolasyonu Nasıl Yapılır?

Temel perde duvar izolasyonu, temelin atılması ve perde betonun dökülmesi aşamalarından sonra uygulanmaktadır. Su ve ısı yalıtımında en iyi uygulamalardan biri olan sprey poliüretan ile temel perde betonları bu açıdan daha özellikli hale gelmektedir.

Drenflex levhalar ile birlikte sprey polyurea uygulaması birbirini bütünleyen çalışmalar olarak perde betonun ısı yalıtımı konusunda daha yüksek düzeyde korunmasını sağlar. Tek başına uygulandığında % 65-70 arası bir su yalıtımı özelliğine sahip olan sprey poliüretan köpük, diğer uygulamalar ile daha kuvvetli hale gelmektedir.

Temelde Su Yalıtımı - Epoksis

Temelde Su Yalıtımı

Temelde su yalıtımı, yer altı sularının zamanla işgal ettiği perde betonlara uygulanarak, suyun yıpratıcı ve çürütücü etkisini bertaraf etmeyi amaçlar. Zemindeki su durumunun tespit edilmesi ve temeli zorlama seviyesinin analiz edilerek değerlendirmenin böylece yapılması hedeflenmelidir.

Zemindeki rutubet oranına göre yapılan yalıtım, toprak altında kalan temel perde betonların sağlam olarak kalmasını amaçlar. Yer altındaki basınçsız suya karşı yapılan yalıtımda ise temel fazla zorlanmadığı için, zarar verici bir etki görülmemektedir.

Ancak sürekli halde basınçlı olan ve temeli zorlayan sularda ise yalıtımın ve desteklerin önemi tartışılamaz. Zemin etüdünün profesyonel şekilde yapılması, inşaatın toprak ile temas eden kısımlarının yalıtımında göz önüne alınacak faktörler arasında yer alacaktır.

Temel atılmasında yeteri kadar kaliteli ve standartlara uygun beton kullanımı, binanın sağlığı açısından yeterli olmamaktadır. Uygun yalıtım malzemeleri ile suyun en fazla ne kadar yükselebileceği de öngörülerek, su ve ısı izolasyonu, teknik olarak hatasız şekilde yapılmalıdır.

En İyi Temel İzolasyonu - Epoksis

En İyi Temel İzolasyonu

Bu bilgilerden hareketle bina sahipleri ve müteahhitler en iyi temel izolasyonu konusunda arayış içinde olmaktadır. İnşaat konusunda deneyimli ustaların ve mühendislerin, temel yalıtımı uygulamasında tüm teknik araştırmalarını tamamlamış olması önemlidir.

Suyun seviye yüksekliği, basıncı ve kullanılacak malzemeler hep bir bütün halinde hesaplanmalı, uygun düşen en iyi uygulama tespit edilmelidir. Telafisi güç problemlere yol açabileceği için, temel perde ısı yalıtımı konusunda işçilik çok önemlidir.

Bu açında bakıldığında, temellerde yapılacak ısı yalıtımlarında göze çarpan dört tür çalışma söz konusu olmaktadır;

  1. Perde duvar su ve ısı yalıtımı
  2. Temel su ve ısı yalıtımı
  3. Drenaj çalışması
  4. Bohçalama çalışması
Isı, Su Yalıtımı Temel Perde  - Epoksis

İnşaat sektörünün hızlandığı dönemlerde, işin bir an önce teslim edilmesi düşüncesi, ihmalkarlığa yol açabilmektedir. Farklı iklimlerde ve hava koşullarında aksatılan veya önemsenmeyen temel perde ısı yalıtımı, ileride deprem kuşağında olan ülkemizde önemli problemlere yol açabilir.

Özellikle su yalıtımı konusunda çok iyi bir işçilik ile uygun malzemelerin kullanılması, binanın her türlü doğal tehlikeye karşı dayanıklı olması açısından hayati önem taşımaktadır.